جفرافیا در دبیرستان
 

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۸۷/۰۹/۲۳ توسط داود بهادری

1 – هوا از چه اجزایی تشکیل شده است ؟

2 – چرا نیتروزن در اتمسفر بصورت گاز بی اثر باقی مانده است ؟

3 – اکسیژن از نظر فرایندهای زمین شناسی چه اهمیتی دارد ؟

4 – نقش بخار اب در اتمسفر چیست ؟

5 – لایه های هوا را براساس چه ویژگی های تقسیم بندی می کنند ؟

6 – لایه ها بر اساس ترکیب شیمیایی به چه قسمتهای تقسیم می شوند ؟

7 – ترکیب هموسفر چیست ؟

8 – ویژگی هتروسفر را بنویسید ؟

9 – لایه های هتروسفر را بترتیب از سنگین به سبک بنویسید؟

10 – لایه های هوا را بر اساس تغییرات دما به ترتیب بیان کنید ؟

11 – چهار ویژگی ترو پوسفر را بنویسید؟

12- ویژگی استروتوسفر را بنویسید؟

13 – ویژگی ترموسفر و مزوسفر را بیان کنید ؟

14 – درکدام لایه ها باافزایش ارتفاع کاهش دما را نیز داریم؟

15 - درکدام لایه ها باافزایش ارتفاع افزایش دما را نیز داریم؟

16 – چه ویژگی با افزایش ارتفاع در تمام لایه ها کاهش می یابد؟

17 – یونسفر در کجاست و چه ویژگی دارد ؟

18- چرا ماگنتوسفر نامتقارن است ؟

19 – ماگنتوسفر به چه قسمتی گفته می شود ؟

20 - عوامل موثر در تغیرات دما در تروپوسفر کدامند؟

21 – چرا در تروپوسفر هرچه به ارتفاع بیشتر می شود دما کاهش می یابد؟

22 – منظور از " زمین واسطه گرمایی است " چیست ؟

23 – انبساط هوا چگونه باعث کاهش دما در ارتفاعات می شود ؟

24 -  غلظت کم چگونه باعث کاهش دما با افزایش ارتفاع می شود ؟

25 – عرض جغرافیایی چگونه بر تغییرات دما تاثیر می گزارد ؟

26 – گرمترین و خنک ترین لحظات در یک روز تابستانی چه مواقعی است ؟

27 – چرا دما در طول شب افت زیادی نمی کند ؟

28 – کدامند گاز باعث گرم شدن هوا می شود ؟

29- وارونگی دما چیست ؟

30 – وارونگی دما در چه وضعیتی به وجود می آید ؟

31- وارونگی دما یی در چه زمانی از بین می رود ؟

32- چرا وارونگی دمایی باعث آلودگی بیشتر می شود ؟

33- دو علت گرم شدن تدریجی سطح زمین چیست ؟

34- قطع درختان چگونه باعث گرم تر شدن زمین می شود ؟

35- تغییرات فشار را در اتمسفر و یک ظرف بسته (بطری) با افزایش دما چگونه تغییر می کند ؟

36- مقدار فشار هوا   در سطح قاره ه و اقیانوس  را در زمستان مقایسه کنید؟

36- علت وزش باد چیست؟

37- سرعت و جهت وزش باد را با چه وسایلی اندازه می گیرند ؟

38- هوای سرد و هوای گرم را از نظر فشار مقایسه کنید؟

39- چه عاملی باعث به وجود آمدن مراکز کم فشار و پر فشار از استوا تا قطب می شود ؟

40- بادهای آلیزه چگونه به وجود می آیند ؟

41- بادهای آلیزه نیکره شمالی چه جهتی دارد ؟

42- بین مدارهای 30  و 60 درجه شمالی جهت بادها چگونه است ؟

43- چرا مناطق 25 و30 درجه شمال یا جنوبی کم باران هستند ؟

44- بادهای موسمی چگونه بادهای هستند؟

45- چرا مناطق 25 و30 درجه شمال یا جنوبی کم باران هستند ؟

46- چرا مسیر بادهای عمومی در نیمکره شمال و جنوبی نسبت به شمال وجنوب مایل است؟

47- رطوبت مطلق چیست ؟

48- چه رابطه ای بین دما و بخار آب اشباع وجود دارد؟

49- رطوبت نسبی چیست ؟

50- چرا از رطوبت نسبی استفاده می شود ؟

51- در صورتی که رطوبت نسبی 20 درصد و دما 10 درجه باشد ، رطوبت مطلق چقدر است ؟( رطوبت لازم برای اشباع در 10 درجه 5/9 گرم بر متر مکعب است )

52- در اتاقی رطوبت نسبی 80 درصد و دما 10 درجه باشد ، بعد از روشن کردن بخاری گازی بدون تبادل هوا دما به 20 درجه می رسد در این موقع رطوبت نسبی چند است؟( رطوبت لازم برای اشباع در 10 و20 درجه  به ترتیب 5/9 و 22 گرم بر متر مکعب است )

53- در چه زمانی دما سنج خشک و تر یک دما را نشان می دهد؟

54- چرا دما سنج تر دمای کمتر از دما سنج خشک نشان می دهد ؟

55- نقطه شبنم را تعریف کنید ؟

56- شرایط تشکیل ابر چیست ؟

57- هوای یک منطقه از چه طریقی ممکن است سرد تر شود ؟

58- مه و ابر چه شباهت و چه تفاوتی باهم دارند ؟

59 – قطر ذرات اب در مه تقریباً چقدر است ؟

60- مشخصات ابرهای  استراتوس وسیروس و کومولوس را بنویسید؟( از هر کدام دو مورد )

61- ابر التو سیرو کومولوس چه ابری است ؟

62- ابر استراتو کومولو نیمبوس چه ابری است ؟

63-برای اینکه بارندگی رخ دهد چه شرایطی لازم است ؟

64- مه دود فتو شیمیایی جیست ؟

65- مه دود محتوی گوگرد چیست ؟

66- باران اسیدی چگونه به وجود می اید ؟

67- در چه فرایند دردر تروپوسفر ازون بوجود می اید ؟

68- توده هوا چیست ؟

69- توده هوا چگونه به وجود می اید ؟

70- ویژگی یک توده هوا چیست ؟

71- توده های هوا را چگونه نام گذاری می کنند ؟

72- جبهه و جبهه سرد را تعریف کنید ؟

73- جبهه گرم را با رسم یک شکل نشان دهید ؟

74- نقشه های هم فشار چیست ؟

75- اقلیم یک منطقه به چه عواملی بستگی دارد ؟

76- چرا در استوا بارندگی زیاد است ؟

77- چرا در عرضهای 50 و60 درجه شمالی و جنوبی بارندگی زیاد است ؟

78- چرا در عرضهای 25 و35 درجه بارندگی از تبخیر کمتر است ؟

79- عوامل موثر بر اب وهوا کدامند ؟

80- عرض جغرافیایی چه تاثیری بر اب و هوا دارد ؟

90- انواع آب و هوا در کره زمین کدامند ؟

91- ویژگی منطقه حاره ای و گرمسیری  را بنویسید؟

92- ویژگی منطقه معتدل را بیان کنید ؟

93- ویزگی منطقه قطبی چیست ؟

94- نسیم خشکی به دریا چگونه است ؟

95- در شب جریان هوا بین خشکی و دریا چگونه است ؟

96- فشار هوا در دو ظرف سربسته و سر باز چگونه است ؟

97- فشارهوا در چه زمانی بیشتر است ؟

98- در زمستان  مراکزکم فشار در چه مناطقی ایجاد  میشوند ؟

99- باد های که در طول سال وضعیت ثابتی ندارند و جهت وزش آنها در تابستان و زمستان  تغییر می کنند ، کدامند ؟

100- دستگاه باد سنج و باد نما چه مشخصه ای را اندازه می گیرند ؟

101- اکسیژن اتمسفر چگونه تثبیت می شود ؟

102- چه عواملی باعث تعادل  دی اسید کربن می شود ؟

103- چرا در مناطق بیابانی هوا در روز بسیار گرم و در شب سرد است

104- چراپوست انسان در ارتفاعات (مثل کوهنوردی) بیشتر در معرض افتاب سوختگی است؟

105- چرا در استوا تا 10درجه جنوبی در نیمکره جنوبی بارندگی بیشتر از همین مناطق در نیمکره شمالی است ؟

106- چرا بیابان های دنیا در عرض های 25 تا 35 درجه نیمکره شمال و جنوبی قرار دارد ؟

107- چرا مقدار کم CFC ها در استرا توسفر خطر ناک است ؟

108- با رسم یک شکل نشان دهید که نقش پستی و بلندی در اقلیم چگونه است ؟

109- نسیم دریا به خشکی چگونه و در چه موقع اتفاق می افتد ؟

110- نیروی کریولیس به چه عاملی بستگی ندارد ؟ طول جغرافیایی

 

 


.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک